Kanker….je staat er niet alleen voor!

Begeleiding bij kanker kan je helpen!

Laat de kanker je niet weerhouden je leven te leven!

Mijn leven was door de ziekte zo donker en grauw geworden. Ondanks dat ik nog wel wat klachten heb, heb ik evengoed mijn geluk gevonden en dat laat ik door niets of niemand meer afpakken wat mij ook gebeurt!

De schok na de diagnose kanker

De diagnose kanker betekent  vaak een enorme breuk in iemands bestaan. Ineens heeft het leven een hele andere kleur gekregen. De ziekte beïnvloedt naast de lichamelijke conditie ook het emotionele en sociale leven met daarbij de druk vanuit de omgeving, die soms moeilijk te hanteren is. Deze verandering vraagt om een nieuwe aanpassing vanwege de angst en onzekerheid die het met zich meebrengt. Angst voor wat komen gaat of voor terugkeer van de ziekte. Het vertrouwen in het lichaam is immers vaak flink geschaad. Daarmee staan de relaties met familie, vrienden en collega’s onder druk en iedereen zit met zijn eigen emoties, die niet altijd samengaan met die van jou en dan is het fijn bij iemand te komen die weet waar het over gaat. Lees hier meer over angst na de diagnose.

Het begin in de behandeling van kanker

Zeker in het begin gaat alle aandacht naar je lichaam, want dat is waar de ziekte zich bevindt. Toch is het ook heel belangrijk om in zo’n situatie aandacht aan je innerlijk te besteden. Want daar kan het wel eens een grote chaos zijn omdat je het gevoel hebt de controle volledig kwijt te zijn. Als angsten, wanhoop, verdriet en boosheid de overhand nemen, wordt het leven heel erg zwaar en moeizaam met alle gevolgen die daarbij komen. Zoals: piekeren, slecht slapen, vermoeidheid, concentratieproblemen, problemen in de relaties, op het werk, etc. Bij veel problemen kun je er samen met je naasten prima uitkomen en voor sommige situaties is het goed om gespecialiseerde hulp in te zetten. Dit omdat die uw situatie vanuit een ander perspectief benadert dan de ouders, partner of kinderen en niet te emotioneel betrokken is.

 

De emotionele invloed van kanker

In vele gevallen is het niet alleen het hebben van kanker wat de problemen geeft, maar ook de manier hoe er mee om wordt gegaan. Oftewel de coping. Ook emotionele problemen en lasten die men daarvoor al had, zijn nu meer naar de voorgrond gekomen. Door deze te verlichten wordt de omgang met kanker gemakkelijker. Door bijvoorbeeld in plaats van altijd maar voor anderen klaar te staan is voor jezelf te kiezen voor velen vaak al een enorme stap. Doordat geven en nemen meer in balans komen, houdt men meer energie over voor dingen die er echt toe doen. Onderzoek laat zien dat angst en onmacht normale reacties zijn op de diagnose kanker, maar ook dat deze gevoelens de herstelprocessen in het lichaam verzwakken. Omgekeerd is het ook zo dat gevoelens van kracht en vertrouwen de afweer juist kunnen versterken. Lees hier meer over het belang van een goede hechting bij het hebben van kanker.

 

 

De aanpak naar een nieuw evenwicht

Zaak is om weer een nieuw evenwicht te vinden zodat het leven weer dragelijk wordt en je ervan bewust wordt dat je wel een ziekte hebt of hebt gehad, maar dat je veel meer bent dan dat alleen. Door dit nieuwe evenwicht krijg je weer controle over je gevoelens, gedachten en emoties en krijg je weer grip op je eigen leven. Dit geeft weer een gevoel van veiligheid en houvast en zo neemt de kwaliteit van leven weer toe en zul je merken, dat ook al heb je de ziekte (gehad), het leven evengoed nog leuk kan zijn en je nog kunt genieten van dingen. Naast dat je weer geluk kunt ervaren ondersteund dit ook je zelfgenezendvermogen dat in elk mens aanwezig is en je hele welzijn ten goede komt.

Daarmee kan deze psychosociale begeleiding – soms in combinatie met lichamelijke behandeling – een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Uitgangspunt is dat mensen zich niet laten beperken door hun beperkingen maar leven naar de mogelijkheden.

Lees hier meer over van angst naar vertrouwen.

 

De begeleiding als je te maken hebt (gehad) met kanker

De begeleiding geldt voor iedere fase van ziek-zijn

 • Tijdens de lichamelijke behandeling
 • Na de diagnose
 • Na de behandeling
 • Tijdens het herstel
 • Als de ziekte weer terug is
 • In de laatste levensfase

Wanneer is psychosociale begeleiding bij kanker aan te raden?

 • Angst voor de dood of om weer te leven
 • Angst voor terugkeer van de ziekte
 • Leren omgaan met het ziek-zijn
 • Reduceren van stress
 • Terugkeer in het arbeidsproces
 • Weer vertrouwen krijgen in de toekomst
 • Psychosomatiek 

Cliënten en hun naasten

Niet alleen patiënten worden begeleid. Ook partners, ouders, kinderen en andere naasten kunnen steun krijgen in deze lastige of zware periode. De regio Zaanstreek Waterland vormt de kern van mijn werkgebied.

 

De praktijk in Purmerend

De praktijk is een praktijk aan huis in een rustige wijk in Purmerend Overwhere. De praktijkruimte bevindt zich voor het huis op de begane grond met een warme sfeer die iedereen snel het gevoel geeft ‘thuis’ te zijn, wat de therapie ten goede komt. In de praktijkkamer wordt een veilige plek gecreëerd waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt en zichzelf kan zijn. Na de intake volgt direct het behandeltraject. Ik plan ruim tussen de cliënten in en heb zo geen wachtruimte nodig waarmee gelijk de privacy gewaarborgd blijft. Kortom: kleinschalig met persoonlijke aandacht van mens tot mens en je weet meteen waar je aan toe bent. Ook kom ik bij de mensen thuis als dit nodig is.

Maandag 29-10 en dinsdag 6-11 geef ik een lezing over het versterken van het zelfgenezendvermogen bij kanker in het inloophuis in Medemblik van 19:30 tot 21:30 uur. Bijwonen is gratis en aanmelden is wel noodzakelijk als je er bij wilt zijn.

Tevens geef ik deze lezing op 19-11 in inloophuis Wij-allemaal in Purmerend van 19 tot 21:30 uur

Disclaimer

De behandeling is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg te allen tijden een arts als er sprake is van problemen met uw gezondheid.

Wil je contact met mij opnemen?

Heb je behoefte aan iemand die zich inzet voor je en er voor je is als je
het moeilijk hebt? Dan help ik je graag om je beter te voelen en heet je
van harte welkom in mijn praktijk!